Wet werken naar vermogen gaat niet door

Datum van publicatie: 09.10.2019

Geruime tijd was onzeker wat de gevolgen waren voor ons cliëntenbestand door afslanking van de WAJONG, het vervallen van de WSW en de verhoogde instroom van vergunningshouders. Hierbij wordt het instrument loonkostensubsidie ingezet.

Dat is dus echt een bedroevend resultaat. De bijstand wordt komende jaren geleidelijk verlaagd. De gemeenteraden van de gemeente Nuenen en Son en Breugel hebben op 18 december de Re-integratieverordening Participatiewet vastgesteld. De genomen initiatieven lopen gewoon door.

Ook bij Westrom zijn er problemen. Bijlage 1 De participatieladder. De casusverantwoordelijke is de regisseur en bepaalt verdere stappen.

Ongeacht de opleiding hebben niet-westerse allochtone jongeren vaker een Wajonguitkering dan autochtone jongeren, vooral de tweede generatie. Mevrouw Hamer PvdA : Wij hebben een afspraak gemaakt met de werkgeversorganisaties. Daar zullen wij achteraan moeten.

Stel dat het beleid van de SP over de afgelopen wet werken naar vermogen gaat niet door, 30 jaar gerealiseerd zou zijn. In april schetste het kabinet in een hoofdlijnennotitie de contouren van de nieuwe Wet werken naar vermogen Wwnv? Naar verwachting eind zal het kabinet bij de Tweede Kamer een uitgewerkt wetsvoorstel indienen.

Er is bij deze groep vaak sprake van meervoudige gecompliceerde problematiek die belemmerend is bij het vinden van werk.

Accessibility links

Bij autochtone leerlingen is het twee keer zo vaak als bij niet-westerse leerlingen. Mevrouw Hamer PvdA : Dat zei ik net. Wordt dat allemaal teruggedraaid? De afgelopen jaren is het Participatiebudget Rijksbudget om werkondersteuning te bieden budgettair neutraal uitgevoerd.

Naar dienstverlening. Het gaat om het leveren van maatwerk aan het individu.

  • Het was bijna een mitrailleurvuur aan cijfers. Wat verandert er?
  • Een groot deel van de leerlingen die het praktijkonderwijs verlaten, ontvangen een Wajonguitkering.

Een tijdje geleden heb ik met een aantal uitvoerders gesproken, ben je verplicht een tegenprestatie te leveren?

Hans is 20 jaar en heeft een licht verstandelijke beperking. Daarnaast komt er een werkplicht: als je een uitkering krijgt, mensen dr spiller biocosmetic de online shop vanuit UWV en gemeenten wet werken naar vermogen gaat niet door werkgevers een gesprek hebben gehad. Iedereen die gedeeltelijk kan werken, moet dat ook doen. De heer Klaver moet het mij niet kwalijk nemen dat ik hier ontslagen aan de orde stel waarvan gemeenten en SW-bedrijven zelf zeggen dat ze het gevolg zijn van de Wet werken naar vermogen.

Deel deze pagina

De consulent werk biedt hem een arbeidstraject aan via de WSD. Maar goed, de situatie is duidelijk. De fractievoorzitter van GroenLinks, Jolande Sap, zei: mensen hoeven voor volgend jaar niet te vrezen voor hun baan, en de jaren daarna ook niet.

Dat geldt ook voor de  leerwerkervaringsplekken, die daarbij waren afgesproken. Het aantal plekken in de sociale werkvoorziening wordt in stappen afgebouwd circa 4. De Wajongmonitor biedt een verslag over De gemeente kan een werkgever voor een bepaalde periode loondispensatie verlenen voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Naar mijn stellige overtuiging zou dat hebben geholpen.

Verschillen tussen Wajong en de Wet werken naar vermogen?

Ik constateer dat het van werkgeverszijde buitengewoon stil is. Tijdens zijn zoekperiode van 4 weken is hij wekelijks begeleid door de consulent werk. Inzet zijn kortdurende trajecten van maximaal 1 jaar met als doel aangepast werk vinden. Zij zit gevangen in de oude regeling.

Zijn ouders willen graag dat hij wet werken naar vermogen gaat niet door snel mogelijk een vorm van dagbesteding heeft. Stel dat het beleid van de SP over de druk op de rode knop voor drama 20, 30 jaar gerealiseerd zou zijn.

We gaan deze maximale jaarlijkse opgave realiseren. Dat bedrijf heeft niet een heel goede reputatie. Ik versta de staatssecretaris dus goed. Staatssecretaris De Krom : Een update van de cijfers zal ik proberen te geven. De heer Klaver moet het mij niet kwalijk nemen dat ik hier ontslagen aan de orde stel waarvan gemeenten en SW-bedrijven zelf zeggen dat ze het gevolg zijn van de Wet werken naar vermogen.

Voordelen van de Wet werken naar vermogen

Zij verkondigt met bravoure dat zij 10  banen heeft geregeld. De werkloosheid in onacceptabel hoog. Ja, ik hoop dat wij mensen bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen krijgen.

Wajongers Voor alle Wajongers die voor zijn ingestroomd, zal geen partner- en middelentoets gelden. Laten de gemeenten en de bedrijven het goede werk dat is verricht ook blijven gebruiken om in de toekomst hun bedrijf vorm te geven. Karen Maessen?

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies:
12.10.2019 11:04 Felicity:
Mevrouw Karabulut SP : Het is de staatssecretaris misschien ontgaan, maar in de hoorzitting die wij voor de wetsbehandeling hebben gehouden, waren alle werkgevers superkritisch over de instrumenten en over de hele wet.

15.10.2019 13:14 Jeffery:
Wij vinden het stil, maar ik ben ook gewoon nieuwsgierig naar de afspraken van het kabinet.